%d8%b3%d8%b7%d9%84-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86

سطل زباله مدل ریزان

ساخته شده از آهن آلات صنعتی با رنگ الکترواستاتیک کوره ای چرمی و دارای جای خاک سیگاری بر روی درب لولادار
دارای مخزن مجزای داخلی
نمای چوبی از نوع نراد روسی
با امکان تولید با ابعاد بزرگتر ، رنگ سفارشی و بصورت تفکیکی متصل بهم

پست های مرتبط

سطل شهری راد
woodplastic and metal urban trash mahta diako 2
woodplastic and metal urban trash cardu

ثبت نظر

بالا